Information / regulations

Repertoire:
Er worden songs gezongen vanuit de periode 1960/70 tot heden. De zangcoach heeft de vrijheid af en toe een eigen inbreng te doen. Er wordt gebruik gemaakt van diverse arrangeurs.

Voor wie:
Iedereen kan meedoen. Er wordt geen gebruik gemaakt van notenschriften.

Wanneer en hoe:
Wekelijks. Zaal is open vanaf 19:15 uur. Om 19:45 uur vangt de repetitie aan. Er wordt ca. 15 minuten ingezongen en rond 20:45 uur is er een korte pauze van ongeveer 15 minuten.

Een paar keer per jaar worden er optredens geregeld. We treden op in koorkleding welke naar eigen keuze is samen te stellen uit de tinten zwart, wit en grijs. Geen afbeeldingen of teksten op de kleding s.v.p.

D.m.v. het oefenmateriaal bereidt men zich thuis of onderweg voor op de repetities.Het repertoire wordt gekozen door V.R./zangcoach. Je wordt geacht je partij te kennen als je op de repetitie verschijnt. Bij het uitvallen van repetities worden deze in principe in schoolvakanties ingehaald. Geïnteresseerden kunnen altijd 1x gratis komen kijken. Het staat V.R. te allen tijde vrij van coach te wisselen.

Inschrijfgeld & contributie:
Het inschrijfgeld bedraagt Euro 17,50 en is eenmalig. De contributie bedraagt Euro 285, = per jaar. Gedurende feestdagen en de (school)vakanties worden er geen repetities gehouden. De vakanties zijn op de website te lezen.

Oefenmateriaal:
U krijgt het oefenmateriaal digitaal (teksten in een Word/PDF-bestand en muziek op MP3 bestanden) aangeleverd. Het materiaal blijft eigendom van Vocaal Regionaal en mag op geen enkele wijze worden gekopieerd of gedistribueerd.

Betaling:
U kunt besluiten om de contributie per termijn van 5 maanden d.w.z. 1x € 142,50 voor 1 september en 1x €142,50 voor 1 februari. U kunt de contributie ook in 1x betalen. U kunt ervoor kiezen het bedrag contant te betalen of aan ons overmaken. Betaling dient vooraf te geschieden.  De betaling loopt gewoon door, ook als u om welke reden dan ook niet bij de repetities aanwezig kunt zijn. Overschrijven kunt u s.v.p. doen naar rekening NL13 KNAB 0647 0010 20 t.n.v. Vocaal Regionaal te Rotterdam. Vermeldt s.v.p. uw inschrijfnaam, naam van het koor en voor welke periode u betaalt. Bij overschrijving dient het bedrag uiterlijk een week voor de eerste repetitie-avond van de nieuwe periode op onze rekening te zijn bijgeschreven. Indien u contant betaalt dient dit op de laatste repetitie voorafgaand aan de nieuwe maand of uiterlijk op de 1e repetitie van de nieuwe maand te worden betaald. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen:
Zie: http://www.vocaalregionaal.nl/voorwaarden-2/

Overige:
Gezien het feit dat Vocaal Regionaal verantwoordelijk is voor de gehele organisatie wordt er geen bestuur samengesteld. Wel kunnen leden gevraagd worden in tijdelijke commissies plaats te nemen waarbij gedacht kan worden aan optredens, kleding en activiteiten. Correspondentie over welke activiteit dan ook kan alleen via / door Vocaal Regionaal worden gevoerd. Persberichten of interviews uitsluitend door/via V.R. Deelname aan een koor van Vocaal Regional geschiedt op basis van eigen risico/verantwoordelijkheid.

Tijdens optredens is het toegestaan om foto’s / video’s te maken, het is echter niet toegestaan om deze op welke manier dan ook te verspreiden, tenzij u hier nadrukkelijke toestemming voor heeft gekregen. Het is tijdens repetities niet toegestaan geluidsopnames en/of  video’s te maken. De door ons gemaakte foto’s en/of video’s kunnen in beperkte mate worden gebruikt voor reclame / educatie doeleinden. Copyright: Vocaal Regionaal 2021/2022

 

Information and regulations

Pop and musical choir Vocality is part of the activities of Vocaal Regionaal, Rotterdam.

Repertoire:

The choir will be singing pop and musical songs originating from the the 60’s-70’s till present date. The choice of songs is reserved to Vocaal Regionaal / coach.
We are using arrangements produced by various people/artists.

Who:

Anybody can participate. You are singing without the use of scores.

When and how:

Weekly. Doors open from 19:15 hours. Rehearsals start at 19:45 hours and end at 21:45 hours. During the rehearsals there is a short break of abt. 15 minutes. The rehearsals begin with a 15 minutes warming up period.

A few times a year we are organising concerts. Dresscode: black-grey-white in member’s option. No signs or message on clothing please.

Members prepare themselves before they come to the rehearsals with the material supplied. The repertoire is supplied by Vocaal Regionaal. Vocaal Regionaal has the liberty to change coaches at any time. People who are interested can always join 1 rehearsal for free.

Registration fee and membership:

The registration fee amounts to € 17,50. The annual membership amounts to € 285, = There are no rehearsals during public holidays and school holidays. The holidays are mentioned on the website. In July and August there are no rehearsals.

Exercising material:

You will receive the arrangements as MP3 files (excl. the instrumental version) and lyrics digitally. The materials remain the property of Vocaal Regionaal. It is not allowed to copy or distribute them in any way.

Payment:

You can choose to pay the aforementioned amount at once or in 2 equal  instalments. When you choose to pay in 2 instalments your first payment should reach us before September 1st and the second before Februari 1st. Payment has to be done up front. There will be no reduction when you are unable to attend a rehearsal. Please remit the amount(s) to our account NL13 KNAB 0647 0010 20 Vocaal Regionaal at Rotterdam. Please mention the name of the choir and the time period you are paying.

Term of notice:

Please refer to: http://www.vocaalregionaal.nl/voorwaarden-2/

Additional information:

Vocaal Regionaal is responsible for the overall organisation. There will be no committees appointed. Correspondence of any nature can only be done via / through Vocality – Vocaal Regionaal. Participating in a choir of V.R. will be for own risk/responsibility. During concerts it is allowed to make video’s and or photo’s. During rehearsals we kindly ask you not to make video’s. Please do not publish photo’s / video’s in public media. Photo’s and / or video’s made by Vocality – Vocaal Regionaal can be used for advertising purposes.
Copyright: Vocality – Vocaal Regionaal 2021/2022 In all cases Dutch law applies.